Suidheachadh na Gàidhlig mar locale ann an macOS

3 An Cèitean 2018 le

O Mac OS X 10.8 a-mach ’s urrainn dhut Gàidhlig a thaghadh mar locale a’ ciallachadh gum bi prògraman a leithid Opera, Firefox agus LibreOffice a’ nochdadh anns a’ Ghàidhlig