Suidheachadh na Gàidhlig mar locale ann an iOS

7 An Cèitean 2018 le

O iOS 9 a-mach, tha beagan Gàidhlig a’ nochdadh ann an iOS ma thaghas tu Gàidhlig sna roghainnean.


Suidheachadh na Gàidhlig mar locale ann an macOS

3 An Cèitean 2018 le

O Mac OS X 10.8 a-mach ’s urrainn dhut Gàidhlig a thaghadh mar locale a’ ciallachadh gum bi prògraman a leithid Opera, Firefox agus LibreOffice a’ nochdadh anns a’ Ghàidhlig


Stràcan ann am Mac OS X 10.7 Lion

24 An t-Iuchar 2011 le

Faodar stràcan a dhèanamh air Mac OS X le bhith a’ cliogadh ⌥+`+LITIR, mar eisimpleir ⌥+`+a = à. Ach ann am Mac OS X 10.7 Lion faodar stràcan a dhèanamh le bhith a’ cumail sìos an litir a tha a dhith.