Apple a’ cur casg air applaidean a tha a’ roinn dàta làraich le treas pàrtaidhean

12 An Cèitean 2018 le

A-rèir còltas tha Apple a’ sguabadh applaidean às an App Store aca ma tha iad a’ roinn dàta làraich le treas pàrtaidhean gun cead sòilleir bho luchd-cleachdaidh.
Ma tha luchd-leasachaidh airson na h-applaidean aca a chur a-steach dhan App Store a-rithist bidh aca ris na h-applaidean atharrachadh gus nach bidh iad a’ roinnn an dàta seo.


Mailbox

22 An Giblean 2014 le

‘S e prògram puist-d a th’ ann am Mailbox a tha ri fhaoitinn saor an-asgaidh air iOS and Android.