Sùil air Launcher 7 airson Android

17 July 2011 le

Ma tha sibh air fàs sgìth dhen còltas oifigeil a th’ aig Android, tha an t-uabhas de Home Replacement apps ri fhaoitinn sa Mhargadh airson a atharrachadh. Ach, ma tha Metro, an coltas oifigeil a th’ aig Windows Phone 7 a’ còrdadh riubh, faodar seo fhaighinn air Android a-nis le Launcher 7.


Google+

15 July 2011 le

‘S e Google+ an t-ainm a th’ air an t-sèirbheis ùr sòisealta a th’ aig Google.