Apple a’ cur casg air applaidean a tha a’ roinn dàta làraich le treas pàrtaidhean

12 An Cèitean 2018 le

A-rèir còltas tha Apple a’ sguabadh applaidean às an App Store aca ma tha iad a’ roinn dàta làraich le treas pàrtaidhean gun cead sòilleir bho luchd-cleachdaidh.
Ma tha luchd-leasachaidh airson na h-applaidean aca a chur a-steach dhan App Store a-rithist bidh aca ris na h-applaidean atharrachadh gus nach bidh iad a’ roinnn an dàta seo.


Mailbox

22 An Giblean 2014 le

‘S e prògram puist-d a th’ ann am Mailbox a tha ri fhaoitinn saor an-asgaidh air iOS and Android.


Sùil air Launcher 7 airson Android

17 An t-Iuchar 2011 le

Ma tha sibh air fàs sgìth dhen còltas oifigeil a th’ aig Android, tha an t-uabhas de Home Replacement apps ri fhaoitinn sa Mhargadh airson a atharrachadh. Ach, ma tha Metro, an coltas oifigeil a th’ aig Windows Phone 7 a’ còrdadh riubh, faodar seo fhaighinn air Android a-nis le Launcher 7.