Mailbox

22 An Giblean 2014 le

‘S e prògram puist-d a th’ ann am Mailbox a tha ri fhaoitinn saor an-asgaidh air iOS and Android.


Sùil air Launcher 7 airson Android

17 An t-Iuchar 2011 le

Ma tha sibh air fàs sgìth dhen còltas oifigeil a th’ aig Android, tha an t-uabhas de Home Replacement apps ri fhaoitinn sa Mhargadh airson a atharrachadh. Ach, ma tha Metro, an coltas oifigeil a th’ aig Windows Phone 7 a’ còrdadh riubh, faodar seo fhaighinn air Android a-nis le Launcher 7.